• HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

  • Lớp " Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP Hà Nội"

  • Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Phú Châu

  • Nam sinh có nghiên cứu khoa học đăng Tạp chí IEEE Access

  • Hơn 6.000 thí sinh đổ về thi lớp 10 chuyên Sư phạm

  • Thầy cô nhảy múa sôi động, học trò phấn khích

  • Phụ huynh, học sinh ăn ngủ ở trường thi lớp 10