• Hội thảo "Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)"

  • Hội nghị Chi bộ Bầu cử bổ sung chức danh Bí thư chi bộ Trường CĐN Phú Châu nhiệm kỳ 2020-2025

  • Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2023

  • Lớp " Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP Hà Nội"

  • Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Phú Châu